Rastrells

A Macusa li oferim una gamma concreta i a la vegada pràctica de les seccions més utilitzades en el mercat de rastrells, altrament conegut en el mercat com a llata o llistó.

<< <
  • 1
  • 2
> >> (2)

El rastrell s’utilitza normalment de forma oculta, dóna suport estructural a un revestiment o un paviment. El rastrell també és instal·lat en moltes ocasions sobre del panell per formar cobertes ventilades que ajuden a un millor aïllament.

Un dels punts claus d’aquest producte és el seu tractament. Segons la seva funcionalitat, tot i la seva aplicació oculta, la seva posició en llocs a l’exterior, i en el cas de paviments en contacte amb el terra, exigeix un tractament molt acurat que permetrà una durabilitat més llarga de l’obra.

Per la seva ubicació exposada, el rastrell el tractem a l’autoclau classe de risc IV, tractament per exteriors amb sals de coure, perfecte per estar en contacte amb el sòl. Tot i que en certes aplicacions (com en el cas de les teulades) no sigui necessari a nivell legal cap tipus de tractament, a Macusa aconsellem el cuperitzat (tractament a l’autoclau fungicida i insecticida), oferint unes millors garanties de durabilitat en la seva funció estructural.

 

Descripció Secció mm
Rastrell 50 x 20
40 x 30
45 x 45
75 x 40
75 x 50

Llargs habituals de 3.000 i 4.000mm

Pol. Cantallops,       s/n. 08611 OLVAN