TRACTAMENT AUTOCLAU CLASSE RISC III

El tractament a l’autoclau ha de seguir uns estrictes criteris de qualitat i uns llargs procediments que han de permetre que el procés d’impregnació sigui l’apropiat i que la fusta adquireixi les propietats esperades.

Aquest tractament classe risc III és utilitzat per a fustes que han d’anar a l’exterior sense contacte amb el terra.

És important el control sobre el punt d’humitat de la fusta abans d’introduir-la en el procés, així com deixar-la assecar posteriorment per assolir l’estat òptim per a una correcte instal·lació, evitant deformacions posteriors coincidint amb el seu assecatge. La utilització de assecadors (per un cost addicional) ajuda a assecar la fust en comandes a mida que tenen un període d’entrega més curt.

Els productes estàndard de Macusa ja disposen d’un estoc mínim ja impregnat o sec per a la seva corresponent impregnació que agilitza el període d’entrega i millora la qualitat del propi producte.

DEFINICIÓ TÈCNICA del tractament a l’autoclau classe risc III: Procés mitjançant el qual amb l’ajuda de l’autoclau es realitza un tractament a la fusta al doble vuit amb dissolvent orgànic exempt de Lindano, cobertura classe de risc núm. 3 de la norma EN-335. Producte registrat a la Direcció General de la Salut Pública i Consum.

Aquest tractament és utilitzat per a fustes que han d’anar a l’exterior sense contacte amb el sòl.

 

Pol. Cantallops,       s/n. 08611 OLVAN