Tractament autoclau classe risc IV

El tractament a l’autoclau ha de seguir uns estrictes criteris de qualitat i uns procediments que han de permetre que el procés d’impregnació sigui l’apropiat i que la fusta adquireixi les propietats esperades.

Aquest tractament classe risc IV és utilitzat per a fustes que han d’anar amb contacte amb el terra.

És important controlar el punt d’humitat de la fusta abans d’introduir-la en el procés, així com deixar-la assecar posteriorment per assolir l’estat òptim per a una correcte instal·lació, evitant deformacions posteriors coincidint amb el seu assecatge. La utilització d’assecadors (per un cost addicional) ajuda a assecar la fusta en comandes a mida que tenen un període d’entrega més curt.

Els productes estàndard de Macusa ja disposem d’un estoc mínim ja impregnat o sec per a la seva corresponent impregnació que agilitza el període d’entrega i millora la qualitat del propi producte.

DEFINICIÓ TÈCNICA del tractament a l’autoclau classe risc IV: al buit i pressió amb sals de coure hidrosolubles lliures de crom i arsènic “Wolmanit CX 8” cobertura classe de risc núm. 4 de la norma EN-335/1-2. Producte registrat a la Direcció General de la Salut Pública i Consum (DGSPC) del Ministeri de Sanitat i Consum (MISACO) i homologades per les entitats BAM a Berlín i CTBA de París.

També disponible la impregnació amb sals en color marró.

Aquest tractament és utilitzat per a fustes que han d’anar amb contacte amb el terra.

 

Pol. Cantallops,       s/n. 08611 OLVAN