Paviment de fusta

Són moltes ja les obres que hem realitzat a Macusa pel què fa a paviments de fusta d’ús públic o privat, sobretot d’alta freqüència de vianants.

<< <
  • 1
  • 2
> >> (2)

Paviments d’obra pública realitzats en fusta de pi tractat o en fusta d’ipé, estudiats i treballats gràcies al coneixement tècnic i a l’experiència en muntatges de molts anys. La utilització de FUSTA PER EXTERIORS, sobretot de fusta tractada Flandes IV o tauló ipé de primera qualitat amb la utilització de unions i suports d’acer inoxidable o adaptats per l’exterior són una garantia en els nostres treballs

Segons l’àrea d’utilització (llocs concorreguts, de molta freqüència o inclús de vehicles de manteniment públic) i de preferències en disseny donem l’opció de realitzar paviments amb fusta d’ipé en fixació oculta (grapes ocultes entre lames amb un ranurat per a la seva instal·lació).

Segons l’obra s’utilitzarà diferents seccions de perfil segons la resistència del paviment, segons el format desitjat (encadellats tancats o bisellats, perfils amb cantells roms, fixació oculta, ...), amb el tractament i un sistema de muntatge adequat.

Aquest tipus d’obra suposa una primera fase d’estudi tècnic sobretot marcat en el càlcul de resistències, l’adaptació del treball en els gruixos de les seccions de lames corresponents (diferents segons la pròpia densitat del tipus de fusta escollit), i aplicant un sistema d’unions i suports metàl·lics adaptats a l’obra i als seus requeriments.

Una llarga experiència del nostre equip de muntatge ens permet ajustar la nostra valoració gràcies a l’optimització de tots els passos inherents en el muntatge.

Consulti en projectes per veure aquesta aplicació.

Pol. Cantallops,       s/n. 08611 OLVAN