Forjat de fusta

A Macusa li realitzem el pressupost del seu projecte de forjat de fusta, podent-li oferir un servei integral amb el subministrament, mecanització, tractament i muntatge, seguint la normativa vigent actual.

<< <
  • 1
  • 2
> >> (2)

Un forjat de fusta pot estar realitzat en diferents materials i sistemes constructius La forma tradicional, combinant la fusta estructural (biga laminada o biga massissa, segons preferències o gustos i sobretot segons la seva llum), amb altres materials segons projecte (encadellat, formigó, aïllament acústic, aïllament tèrmic, paviment, ...).

El contralaminat és una altra opció a escollir per a la realització de forjats de fusta. El seu concepte i característiques permeten donar una doble funcionalitat (estructural i d’acabat, sobretot de la part inferior).

A Macusa ja vam apostar fa molts anys per la formació d’un equip tècnic especialitzat en aquest àrea, que permet assessorar i estudiar les obres projectades. La utilització del programa CADWORK permet fusionar el treball tècnic amb el procés de mecanització de la nostra màquina de control numèric HUNDEGGER K2. Un ventall molt ampli de mecanitzats per ser realitzats en control numèric, millorant els acabats, reduint el marge d’error i agilitzant un procés de muntatge totalment planificat en base a un bon estudi previ realitzat.

Gràcies als nous materials del mercat, avui en dia construir un forjat de fusta és una opció molt vàlida i a tenir en compte. La seva lleugeresa, la seva versatilitat, els seus múltiples acabats possibles i les seves garanties tècniques, fan possible que sigui una possibilitat totalment contrastada en el mercat.

A Macusa li donem l’opció de realitzar tot tipus de tractaments i acabats de la fusta, amb una àmplia oferta de serveis per a la seu forjat de fusta:

Tractament autoclau classe risc III

- Servei de lasurar, tractament classe risc II amb acabat del color desitjat

- Servei de rusticar, procés de raspallar la fusta ressaltant les pròpies vetes

Pol. Cantallops,       s/n. 08611 OLVAN