Construcció amb fusta

A Macusa portem ja molts anys en el mercat de la fusta estructural. Un dilatat coneixement del sector de CONSTRUCCIÓ EN FUSTA, tant en matèria primera com en producte acabat, en mecanitzacions, estudi tècnic, instal·lació, normativa, ... ens ha portat avui en dia en ser una referència en la CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE. Macusa és especialista en l’estudi, mecanització, tractament i muntatge de tot tipus d’obra o projecte amb fusta (COBERTES I FORJATS DE FUSTA, ENTRAMAT LLEUGER, COBERTS DE FUSTA, PORXOS DE FUSTA I ALTRES ESTRUCTURES DE FUSTA, etc.).

La bigueria laminada ha permès flexibilitzar el disseny arquitectònic i utilitzar la fusta en nous conceptes estructurals i de disseny. Fusta duo, biga laminada, estructures d’entramat lleuger i el panell contralaminat (CLT) són els principals productes que han permès realitzar aquest gran canvi.

Actualment Macusa dona resposta als projectes d’edificació sostenibles amb els sistemes de construcció d’ENTRAMAT LLEUGER i CLT. La utilització de materials d’origen natural en aquests projectes contribueixen a reduir la petjada ecològica de les construccions.

Macusa ofereix al professional del disseny i de la construcció en fusta dur a terme l’execució estructural dels seus projectes amb els sistemes de construcció d’entramat lleuger, CLT, i la combinació d’ambdós.

Macusa ha introduït la fabricació industrial d’entramat lleuger en la seva línia productiva. Això permet una millora qualitativa en la producció (eines de mecanització per CNC, clavat d’elements amb mateixa pressió i interdistàncies constants, etc.) i una reducció dels costos derivats del muntatge realitzat de forma industrial en taller.

En els projectes actuals ja no ens quedem només amb la part estètica, de confort, d’adaptació amb l’entorn o del concepte de lleugeresa, sinó que cada vegada més s’aposta per el concepte de sostenibilitat, de construcció sostenible, construcció passiva, construcció ecològica. La utilització de nous materials naturals que substitueixen a altres sintètics, donen la possibilitat de construir amb consciència ambiental. Actualment Macusa ofereix la possibilitat d’executar projectes amb els sistemes d’entramat lleuger i contralaminat, donant la possibilitat de seguir tota la normativa referent a la construcció passiva, una variant que segueix els màxims requisits tècnics referent a la CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE.

A Macusa som conscients de la importància de la construcció sostenible, és una aposta ferma que fem i pensem que no és un tipus de construcció més, sinó que és una filosofia arquitectònica per poder ser aplicable en molts camps i moltes obres. Una llarga experiència en la construcció de COBERTES DE FUSTA, o altrament dit TEULADES DE FUSTA, ens ha permès tenir el coneixement i el know-how per ser avui en dia una empresa referent en tot tipus de construcció en fusta.

La nostra oficina tècnica permet donar un suport a tècnics del sector, donant la nostra visió professional del projecte, intentant informar dels aspectes purament tècnics, així com donant possibles opcions o alternatives per a la seva millora, tant en qualitat, com en adaptació de dimensions comercials, així com en rendibilitat. 

INFORMACIÓ TÈCNICA

Pol. Cantallops,       s/n. 08611 OLVAN