Tractament autoclau

Wolmanit CX-8, tractament a l’autoclau classe risc IV, tractament autoclau classe risc III, autoclau, tractament de la fusta, tractament per exteriors, fusta cuperitzada, fusta tractada, fusta autoclau.

<< <
  • 1
  • 2
> >> (2)

El tractament autoclau és el tractament perfecte per a la fusta de pi perquè pugui mantenir les seves propietats a la intempèrie.

El tractament a l’autoclau és un servei addicional que oferim en molts dels nostres productes i serveis de Macusa. Destaquem dos grans tipologies de tractament per fusta segons la zona on estarà ubicat el producte en qüestió:

 

TRACTAMENT AUTOCLAU CLASSE RISC IV:

Aquest tractament és utilitzat per a fustes que han d’anar ubicades a l’exterior i en contacte amb el terra.

Disponibles en color verd i marró fosc.

Tractament a l’autoclau al buit i pressió amb sals de coure hidrosolubles lliures de crom i arsènic “Wolmanit CX 8” cobertura classe de risc núm. 4 segons la norma EN-335/1-2. Producte registrat a la Direcció General de la Salut Pública i Consum (DGSPC) del Ministeri de Sanitat i Consum (MISACO) i homologades per les entitats BAM a Berlín i CTBA de París.

També disponible la impregnació amb sals en color marró.

(LOGO WOLMANIT CX_8)

 

TRACTAMENT A L’AUTOCLAU CLASSE RISC III:

Aquest tractament és utilitzat per a fustes que han d’anar a l’exterior sense contacte amb el terra. És un tractament totalment incolor.

Mitjançant l’autoclau al doble vuit amb dissolvent orgànic exempt de Lindano, cobertura classe de risc núm. 3 de la norma EN-335. Producte registrat a la Direcció General de la Salut Pública i Consum.

 

          

INFORMACIÓ TÈCNICA

Pol. Cantallops,       s/n. 08611 OLVAN