OSB

Dins de l’oferta de productes de Macusa, el tauler OSB (Oriented Strand Board) ha anat agafant el seu pes i la seva importància. Un producte que per la seva concepció tècnica ofereix una sèrie d’avantatges clars i evidents.

<< <
  • 1
  • 2
> >> (2)

El Tauler OSB és un compost format per encenalls de fusta premsats i units mitjançant una cola sintètica. En el moment de la fabricació els trossos de fusta són premsats formant unes capes, on l’orientació dels encenalls és específica per millorar la resistència del mateix. La mida dels encenalls també afecta a la qualitat del mateix.

Avantatges clares en la utilització del tauler OSB:

- És un tauler estructural que millora la resistència a la flexió respecte als taulers aglomerats i DM

- Fàcil de treballar, es pot serrar, foradar, llimar, clavar, grapar i cargolar sense fer esquerdes. Suporta molt bé les unions.

- Grans dimensions que cobreixen ràpidament una àmplia superfície, guanyant temps en el muntatge.

- Fabricació ecològica en el sentit d’un millor aprofitament de la fusta respecte a altres tipus de taulers

- Possibilitat d’adherir-hi molts tipus diferent de revestiment: morter monocapa, obra vista, ciment, tant per interiors com exteriors. Tolera la pintura

 

Taulers OSB en el mercat:

OSB 1: Ús general en interiors i ambients secs

OSB 2: Ús general en ambients secs

OSB 3: Ús en ambients més humits com la cuina o el bany

OSB 4: Ús per ambients extremadament humits

 

Els taulers en stock que normalment disposem són:

Tauler OSB3 de 2500 x 1250 x 9

Tauler OSB3 de 2500 x 1250 x 15

Tauler OSB3 de 2500 x 1250 x 18

Tauler OSB3 de 2500 x 1250 x 22

 

Consulti per altres qualitats i mides.

INFORMACIÓ TÈCNICA

Pol. Cantallops,       s/n. 08611 OLVAN