click here

Construcció passiva

La conscienciació de la població en el medi ambient ha provocat la reacció del sector amb la incorporació de nous materials i tractaments sensibles en el medi, portant cap a una CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE.

Concepte de construcció sostenible, construcció ecològica, construcció respectuosa amb el medi ambient, construcció passiva, són algunes de les terminologies utilitzades per aquesta nova manera d’entendre el sector de la construcció. Un concepte que va molt més enllà del senzill fet de construir una CASA DE FUSTA, és la construcció de cases passives.

Una casa passiva parteix de la idea de generar una demanda energètica molt baixa, assolint uns nivells de consum energètic i d’emissions de CO2 molt inferiors respecte a la construcció tradicional.

Immersos en aquesta realitat, a Macusa apostem per treballar plegats des del inici del projecte fins a la seva execució per tal de desenvolupar un habitatge ben dissenyat energèticament i construïda amb materials que ens permetran aconseguir el segell d’edifici sostenible, partint de la filosofia del codi tècnic i deixant-nos impregnar per els segells de prestigi. Inclús el concepte estructural de l'edifici pot ser divers, des de treballar amb CONTRALAMINAT (Fusta Contralaminada) a realitzar una vivenda amb entremat lleuger.

El concepte d’edifici sostenible sota la premissa del respecte al medi ambient, engloba dos punts claus:

- Utilització de matèria prima natural, amb la mínima o nul·la introducció de productes químics o de tractaments que danyin el medi.

- Estalvi energètic amb la construcció de vivendes amb una bona isolació tèrmica, aprofitament la il·luminació exterior i amb uns materials naturals aïllants estudiats per reduir considerablement la despesa energètica de l’edifici.

La construcció sostenible comporta un estudi i tractament especial per a l’obra, una conscienciació que ha d’agrupar a tots els integrants que formaran part en l’execució de l’obra. L’arquitecte, l’aparellador, el cap d’obra, els industrials, els diversos equips de muntatge, ... Tothom ha d’anar en una mateixa línia per tal de poder finalitzar un projecte totalment sostenible. A Macusa li donem l’opció de realitzar aquest projecte “CASA PASSIVA claus en mà” des del mateix inici, realitzant íntegrament cases de fusta o bé amb la utilització de diferents tipus de materials naturals. Amb un estudi d’arquitectura que coneix els materials, que entén les particularitats d’aquest sistema constructiu, i que li pot plasmar en plànols les premisses clares del client adaptades als materials sostenibles que permetin la realització d'una casa passiva. La nostra oficina tècnica juntament amb l’estudi d’arquitectura i amb l’equip de professionals que mecanitzarà la major part de processos des de la nostra planta de producció. L’equip professional de muntatge segueix pas a pas el protocol marcat des de direcció. Tot englobat en un únic interlocutor, Macusa.

Pol. Cantallops,       s/n. 08611 OLVAN